Septembris 18, 2021

Malienas kauss 2015

By Augusts 17, 2015 7372

XXXIV "MALIENAS KAUSS".

Azimuts OK-Sm BJSS komanda no Malienas atgriežas ar 16 medaļām.

15.-16. augustā notika XXXIV "MALIENAS KAUSS" 2-dienu orientēšanās sacensības , kuras šogad abas dienas risinājās Alūksnes augstienes ZA daļā, 200m virs jūras līmeņa Veclaicenes pagastā pie Murata ezera. Šī vieta atrodas Latvijas – Igaunijas pierobežā.  Ap­vi­dū pārsva­rā sku­juko­ku mežs  ar da­žā­du caur­eja­mī­bu ,vi­dē­jas for­mas rel­je­fu un pur­viem.Te­ri­to­rijā daudz at­šķi­rī­ga ve­cu­ma iz­cir­tumu un jaun­au­džu .Re­gu­lārs kvar­tāl­stigu tīkls, kar­tes te­ri­to­ri­ju šķēr­so ne­liels skaits da­žā­das ka­te­go­ri­jas me­ža ce­ļu,t.sk.gā­zes cauruļvada trase.

Sa­cen­sī­bu ap­vi­dus ko­pu­mā bija pla­ša ne­ap­dzī­vo­ta te­ri­tori­ja un at­tie­cī­gos lai­ka pe­ri­odos tā ir ak­tī­va me­dī­bu vie­ta. Ap­vi­dū lie­lā skai­tā mīt aļņi,stirnas un me­žacū­kas ,ir sasto­pa­mi arī vil­ki un lū­ši, mēdz ga­dī­ties, ka pa­ma­nīts tiek arī lā­cis. Vai­rā­kas vie­tas ir īpa­šas

ar to, ka šeit uz­tu­ras med­ņi, rube­ņi un me­ža ir­bes. Ša­jās vie­tās mežs tiek sau­dzēts un sa­gla­bāts.

Ap­vi­dū sa­sto­pa­ma  arī ļo­ti daudz­vei­dī­ga flo­ra-it īpa­ši da­bis­ka­jās pļa­vās un pur­vā­jos, tuvu ma­za­jiem me­ža eze­riem un Vai­da­vas upes krastos. Var minēt tā­dus re­tus augus kā nakts­vi­jo­lī­tes, si­lapu­re­nes u.c. Va­sa­rās un ru­de­ņos ir daudz da­žā­du ogu un sē­ņu.

 No ­Mu­ra­ta ­eze­ra, ­ku­ru ­pār­da­la ­Lat­vi­jas­-­Igau­nijas ­ro­be­ža ,­sa­vu­ ce­ļu ­sāk­ Vai­da­vas ­upe,­kas ­pēc­ tam­ 3,4 ­km­ ga­rumā ir ­arī ­abu ­val­stu ­ro­be­ža. ­Alūk­snes ­augs­tie­nes­ Z­ da­ļā ­šīs ­upes ­ba­sei­na ­te­ri­to­ri­ja ­tiek ­dē­vē­ta ­par­ Vai­da­vas ­ze­mie­ni. Upes­ ga­rums­ ir­ 72­ km­ un,­ šķēr­so­jot  ­Alūk­snes­ un­ Ap­es­ no­va­dus,­ tā­ plūst ­pa­ ne­lie­lu­ da­ļu­ Igau­ni­jas,­ lai­ pēc­ tam ­ie­te­cē­tu ­Gau­jā.

      Sacensībās, kā vienmēr,  tika gaidīts ikviens orientēšanās sporta draugs, sākot no augstas klases sportistiem līdz amatieriem, pavisam 34 dažādās meistarības un vecuma grupās, piedāvājot  visplašāko distanču klāstu gan sarežģītības, gan garuma ziņā. Sacensību dalībniekus gaidīja  interesants un izaicinošs, kopumā līdz šim orientēšanās sacensībām maz izmantots apvidus, kurā bija lieliska iespēja parādīt savas orientēšanās prasmes.

 Azimuts OK-Sm BJSS komanda šajās sacensībās bija visdaudzskaitlīgākā komanda ar 38 dalībniekiem. Šis ir līdz šim nebijis gadījums Latvijas kausa  orientēšanās sacensībās.

Pirmās sacensību dienas uzvarētājiem organizatori bija sarūpējuši  bezmaksas braucienu ar motorizēto plostu ”Kaija” pa Alūksnes ezeru vai iespēju uzkāpt skatu tornī Alūksnē , Tempļa kalna pussalā.

Šo iespēju no mūsējiem , izcīnot uzvaras savās grupās , izcīnīja Matīss Kalniņš M-8 , Anete Anna Strazdiņa  W-12 , Videga Gaigala W-45 ,  Ilgvars Caune M-16 , Mārtiņš Godiņš M-40 , Aldis Lapiņš M-60 un Kārlis Magons M-65.

 Otrajā dienā sportisti sacentās garajā distancē. Starts tika dots pēc iedzīšanas principa. Tas nozīmē ka sportists kurš savā distancē pirmajā dienā uzrādījis labāko laiku startē pirmais- pārējie aiz viņa pēc tik ilga laika  cik zaudējuši vidējā distancē. Par uzvarētāju kļūst tas kurš pirmais šķērso finiša līniju. Tādājādi arī skatītajiem finišu  padarot par intresantu izrādi.

Distanču garumi sākot no 1,8 kilometriem pašiem mazākajiem sportistiem līdz 13,6 km Elites vīriešu distancē.

Pirmais Malienas kausu uvarētājs noskaidrojās pēc tam kad bija fnišējuši visi M-8 grupas puiši.

 Grundzālietim Matīsam Kalniņam izdevās savu pirmajā dienā izcīnīto pārsvaru nosargāt. Šī vecuma meitenēm labāko sešiniekā trīs Azimuta meitenes. Otrā vieta Annai Godiņai , piektā vieta Kitijai Abulai un sestā vieta Anetei Stabiņai.

Uzvaras savās grupās spēja nosargāt Videga Gaigala W-45 , Ilgvars Caune M-16 , Aldis Lapiņš M-60 un Kārlis Magons M-65.  Vēl par Malienas kausu uzvarētāju kļuva Otārs Putrālis M-40. Viņam distances sākuma daļā  izdevās pakāpties no ceturtās vietas uz pirmo un ļoti intresantā cīņā šo vietu saglabāt līdz pat finišam.

Otrās vietas izcīnīja Ilze Spalviņa W21E , Ieva Godiņa W-35 un Rolands Rudītis M21A. Bronzas medaļas šoreiz tika pasniegtas Anetei Annai Strazdiņai W-12 , Agnijai Caunei W-14 , Laurai Savickai W-18 , Viktorijai Brjuņinai W-21B , Dainim Bormanim M-45 , Jānim Biezajam M-65 .

 Šoreiz vesels birums ceturto vietu. Ar tām nācās samierināties Hannai Gabrielai Ziemiņai W-12 , Anetei Čamai W-18 , Matīsam Slikšjānim M-18 , Mārtiņam Godiņam M-40 , Mārim Stabiņam M-45 un Anatolijam Štainmilleram M-70.

Olimpisko sešinieku noslēdza  Zanda Stabiņa W-14 , Elīna Skopāne W-16 , Modris Smorodins M-10 un Renārs Kļaviņš M-12.

Vēl jāatzīmē ka sacensību dalībnieki ar aplausiem un kājās stāvot sveica 80 gadīgo grupu uzvarētājus.

Sacensību apbalvošnas noslēgumā organizatori un dalībnieki teica paldies zemnieku saimniecības „Saliņas„ saimniekam par viesmīlību un sakopto apkārtni kurā atradās sacensību centrs.

  Saite uz foto   http://foto.inbox.lv/stabinens/Malienas-kauss-2015

Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 17 Augusts 2015 22:14

Jaunākie tvīti

Laipni gaidīti jau šo sestdien, 29. septembrī. Sīkāka informācija https://t.co/aMi7JOWQuR @lof_lv @orient_lv… https://t.co/Tokp3hz2Up
RT @ziemellatvijalv: Orientēšanās sacensībām “Miķeļdienas 22KP” – īpašs stāsts https://t.co/5mWmbiHO0T
Svētdien beidzas pieteikšanās uz AZIMUTA 3-dienām, nenokavē iespēju izbaudīt burvīgo Brantu meža apvidu. @lof_lv… https://t.co/SEi499V6PH
Follow OK AZIMUTS on Twitter
© 1975-2021 SMILTENES OK AZIMUTS. Izstrādāja Zvērēns