Jūlijs 29, 2021
Māris

Māris

Azimuta sportistu starti Baltijas Junioru kausā

Latvijas jauniešu un junioru izlase noslēgusi sezonu ar Baltijas Junioru kausu, kas 31.oktobrī un 1.novembrī  norisinājās Zviedrijā, Smolandes apgabalā.

 Sestdien notika sacensības garajā distancē, bet svētdien – jauktajās  stafetēs.

Baltijas Junioru kausā (BJC) piedalījās sešu valstu pārstāvji. Pārstāvētas bija trīs Baltijas valstis, Polija, Smolande, Dienvidzviedrija, kā arī Somijā dzīvojošo zviedru kopiena.

Ar tik plašu dalībnieku sastāvu BJC parasti ir lieliska iespēja gūt starptautisko sacensību pieredzi un arī iespēja satikt vienaudžus no kaimiņvalstīm.

Grundzāles nakts 2015

Novembris 04, 2015

Lāčplēša dienai veltītās orientēšanās sacensības

                                             „Grundzāles nakts.”

                                                   NOLIKUMS 

Mērķi:

  1. Audzināt Latvijas jaunatni patriotisma garā uzticīgu savai valstij, veicināt morāli un fiziski stipras jaunatnes veidošanu.
  2. Pilnveidot un nostiprināt prasmes orientēšanās sportā.
  3. Noteikt labākos orientieristus dažādās vecuma grupās.
  4. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīves veidu.

Laiks. Vieta:

2015.gada 11.novembrī , sacensību centrs Grundzāles pamatskolas sporta zāle. (ieeja pa ziemeļu puses durvīm)

Suunto Games un Euromeeting.

 Sacensībās no Smiltenes  BJSS sportistiem  augstvērtīgākos rezultātus uzrāda Ilgvars un Agnija Caunes uzvarot sava vecuma spēcīgākajās grupās un Matīss Slikšjānis izcīnot trešo vietu.  Labi rezultāti arī pārējiem.

26.-27. augustā Igaunijā Otepes apkārtnē notika starptautiskās orientēšanās sacensības Suunto Games.

Sacensības norisinājās augšup no Otepää Elvas upes apkārtnē. Augstuma starpība bija 45 metri. Apvidus  mainīgs un tajā  dziļas ieplakas, kalni un mazi purvi starp tiem. Purvi mijas ar pļavām. Apvidū ir biežs taku un ceļu tīkls, taču mazās takas ir sākušas izzust. Skrienamība ir no ļoti labas līdz vidējai. Apvidū arī bebru dambji.

Paralēli Suunto Games sacensībām notika Euromeeting 2015 sacensības. Euromeeting ir nacionālo izlašu sacensības, kas tiek rīkotas ar mērķi sniegt iespēju iepazīties ar Pasaules čempionāta apvidiem divus gadus pirms to norises. Teju 180 elites sportistu no spēcīgākajām Pasaules izlasēm bija ieradušies, lai pārbaudītu spēkus un iepazītos ar nākotnes izaicinājumiem Dienvidigaunijas apvidos, kuri 2017.gadā uzņems Pasaules čempionātu.  Grupās ME un WE Euromeeting 2015 sacensībās, atkarībā no rezultātiem, dalībnieki ieguva WRE punktus.  Jebkuram Euromeeting startējošajam bija iespēja salīdzināt savu sniegumu ar top atlētiem no visas pasaules. Skatītāji  LED-ekrānā varēja sekot līdzi notikumiem distancē.

Gulbenes kauss 2015

Septembris 13, 2015

Gulbenes kauss.

 Nedēļas nogalē, 12. un 13. septembrī, Gulbenes pusē norisinājās ikgadējās orientēšanās sacensības Gulbenes kauss. Šis bija jau 15. Latvijas kausa un 4. Latvijas sprinta kausa posms.

Sestdien  dziļā mežā aiz Lācītēm dalībnieki sacentās vidējā distancē, kur uz starta līnijas stājās 300 sportistu. Apvidū bija saplānotas  ātras, bet tehniski pietiekami sarežģītas distances, lai nevienam nebūtu garlaicīgi.

Elites grupās dalībnieku skaits abās dienās nebija liels, un vidējā distancē kā skaidri favorīti cīņā par uzvaru bija Elīna Svilpe un Artūrs Pauliņš. Viņiem arī izdevās uzvarēt. Elites grupā trešajā vietā vēl viens mūsējais Anatolijs Tarasovs no komandas Būdaskalns Arī pārējie Azimuts OK-SmBJSS sportisti sekoja Artūra piemēram un izcīnīja godalgotās vietas. Tā grupā S-45 viss goda pjedestāls Azimuta sportistēm. Zeltu izcīnīja Vita Cīrule, sudrabu Videga Gaigala un vienīgo bronzu  izcīnīja Dace Ikšele.

Pie zelta medaļām vēl tika Matīss Kalninš V-8 , Liene Brūvele S21A , Ieva Godiņa S-35  un Mārtiņš Godiņš V-40.   Vēl zelts V-35 grupā rauzēnietim Tomam Veitam  (Purva bridējs)

Par Latvijas čempioniem vidējā distancē kļūst Agnija Caune , Artūrs Pauliņš un Kārlis Magons.

Pagājušās nedēļas nogalē mežos pie Amatciema tika sadalītas Latvijas čempionāta medaļas vidējā distancē un stafetē. Vidējās distances sacensībām bija pieteikušies 642 sportisti,  bet stafetēs uz starta stājās 160 stafešu komandas.

Latvijas čempionāts 5. un 6.septembrī notika šogad jau orientieristu apmeklētā apvidū - orientēšanās trīsdienu “Kāpa” pirmās un otrās dienas sacensības notika turpat, kur šoreiz notika Latvijas čempionāta   cīņas.
Sestdien, no 13.00 līdz 17.00 notika vidējās distances sacensības.

Sacensību apvidus bija atbilstošs vidējai distancei ar sīkām vasarā aizaugušām taciņām , pamežu un daudziem sīkiem purviņiem.

 Vēlākajās minūtēs startējošajiem distancē nācās piedzīvot spēcīgu lietu.

Malienas kauss 2015

Augusts 17, 2015

XXXIV "MALIENAS KAUSS".

Azimuts OK-Sm BJSS komanda no Malienas atgriežas ar 16 medaļām.

15.-16. augustā notika XXXIV "MALIENAS KAUSS" 2-dienu orientēšanās sacensības , kuras šogad abas dienas risinājās Alūksnes augstienes ZA daļā, 200m virs jūras līmeņa Veclaicenes pagastā pie Murata ezera. Šī vieta atrodas Latvijas – Igaunijas pierobežā.  Ap­vi­dū pārsva­rā sku­juko­ku mežs  ar da­žā­du caur­eja­mī­bu ,vi­dē­jas for­mas rel­je­fu un pur­viem.Te­ri­to­rijā daudz at­šķi­rī­ga ve­cu­ma iz­cir­tumu un jaun­au­džu .Re­gu­lārs kvar­tāl­stigu tīkls, kar­tes te­ri­to­ri­ju šķēr­so ne­liels skaits da­žā­das ka­te­go­ri­jas me­ža ce­ļu,t.sk.gā­zes cauruļvada trase.

Sa­cen­sī­bu ap­vi­dus ko­pu­mā bija pla­ša ne­ap­dzī­vo­ta te­ri­tori­ja un at­tie­cī­gos lai­ka pe­ri­odos tā ir ak­tī­va me­dī­bu vie­ta. Ap­vi­dū lie­lā skai­tā mīt aļņi,stirnas un me­žacū­kas ,ir sasto­pa­mi arī vil­ki un lū­ši, mēdz ga­dī­ties, ka pa­ma­nīts tiek arī lā­cis. Vai­rā­kas vie­tas ir īpa­šas

ar to, ka šeit uz­tu­ras med­ņi, rube­ņi un me­ža ir­bes. Ša­jās vie­tās mežs tiek sau­dzēts un sa­gla­bāts.

Bohemia 2015

Augusts 12, 2015

 BOHEMIA 2015.

5.-9. augustā Azimuts OK-Smiltenes BJSS komanda piedalījās Čehijas lielākajās sacensībās Bohemia 2015.

Uz Čehiju devāmies 14 cilvēku delegācija - 11 audzēkņi , divi treneri un šoferis- pavārs- divu audzēkņu tētis vienā personā.

Lai iegūtu finansējumu ceļam uz šīm sacensībām tika rakstīts projekts. Tas tika iesniegts Smiltenes novada domē. Piešķirtā finansējuma apjoms 1003,77 Euro.

Projekta uzdevumi bija

 -Sekmēt atbalstāmo pašatdevi un profesionalitāti izvēlētajā aktivitātē, novērtējot viņu priekšzīmīgo attieksmi pret to;

18. jūlijā Gulbenes novada Rankas pamatskolas sporta laukumā tieši pulksten 12.00 tika dots starts Latvijas čempionātam rogainingā - šā gada vienīgajām diennakts rogaininga sacensībām Latvijā.
Paralēli diennakts sacensībām, kurās tika noskaidroti Latvijas čempionāta medaļnieki 15 dažādās grupās, norisinājās  arī 6 un 3 stundu sacensības.
Sacensību centrs atradās Rankas pamatskolā, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, celts tālajā 1887. gadā. Skolā mācījies arī šī raksta autors. Tās atrašanās vieta bija sacensību rajona vidusdaļā, kas pavēra dalībniekiem lieliskas izvēles iespējas.
Apvidus šogad bija ļoti kontrastains, bija gan ātri skrienami ceļi, gan izzūdoši meža celiņi un aizaugušas stigas. Sacensību rajonā tika izvietoti 76 kontrolpunkti no 3 līdz pat 10 punktu vērtībām.
Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt  3 pilskalnus, atrasties Gulbenes novada augstākajā punktā - Stabu kalnā, kas vienlaicīgi ir arī Strūves ģeodēziskā loka mērījumu punkts "Ramkau", skatīt Rankas pagasta dižāko skujkoku Lejzemnieku egli un īpatnējo Divkāju ozolu, Gaiļa dīķi, Velniņa ezeru, Veco Druvienas skolu un Barona Volfa laikā celtu ķieģeļu cepli, kurš ražojis dakstiņus un ķieģeļus līdz pat pagājušā gadsimta 70-jiem gadiem. Pats cepļa skurstenis joprojām saglabājies labā stāvoklī. Vietējie iedzīvotāji šad tad pavasaros "iedarbinot" skursteni ar kādu siena ķīpu. Vilkme tam joprojām esot gana spēcīga. Viens no kontrolpunktiem atradās tiešā tā tuvumā un dalībniekiem bija iespēja novērtēt šo unikālo 19. gadsimta 60-jos gados būvēto, laika zoba neskarto, celtni.

Kāpa 2015

Jūlijs 06, 2015

 

Ilgvars un Agnija Caunes uzvar savās grupās M16L un W14L  jau otro gadu pēc kārtas.

3.- 5. jūnijā Amatas novads un Amatciems kļuva  par orientēšanās galvaspilsētu Baltijas orientieristiem. Jau 29. reizi norisinājās starptautiskās orientēšanās trīsdienu sacensības "Kāpa".  Sacensības notika Amatciema apkārtnē, to centrs - mājās "Spuģi".  Sacensībās piedalījās vairāk kā 1800 dalībnieki  no 10 valstīm-  Zviedrijas , Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas,  Dānijas,  Lielbritānijas, Itālijas un Latvijas.

Orientēšanās trīsdienās "Kāpa" notika sacensības vairākās orientēšanās disciplīnās. Populārākās  bija  orientēšanās skrējiena sacensības, bet papildus tām norisinājās arī velo orientēšanās un taku orientēšanās sacensības. Par godu 40. gadskārtai kopš Latvijā notiek daudzdienu orientēšanās sacensības, otrās sacensību dienas vakarā notika papildus orientēšanās sacensības "O-RETRO" , kurās tiks izmanototas 1975.gada sacensību kartes.
Kāpa ir ne tikai masveidīgākās orientēšanās sacensības Baltijā, bet arī prestižas sacīkstes elites sportistiem, ko papildina fakts, ka otrās dienas sacensības bija Pasaules ranga sacensības un Latvijas izlases vadība tieši šo distanci bija noteikusi kā pēdējo atlasi Pasaules čempionāta izlases sastāva noteikšanai.

Vīriešu elitē starta sarakstā trūka pašu spēcīgāko Baltijas orientieristu, kuri jau gatavojās Pasaules čempionātam, kas augusta sākumā notiks Skotijā

Šeit foto kur var apskatīt treniņu kartes un mirkļus no sacensībām.

 http://foto.inbox.lv/stabinens/Eiropas-Jaunieshu-cempionats

Jaunākie tvīti

Laipni gaidīti jau šo sestdien, 29. septembrī. Sīkāka informācija https://t.co/aMi7JOWQuR @lof_lv @orient_lv… https://t.co/Tokp3hz2Up
RT @ziemellatvijalv: Orientēšanās sacensībām “Miķeļdienas 22KP” – īpašs stāsts https://t.co/5mWmbiHO0T
Svētdien beidzas pieteikšanās uz AZIMUTA 3-dienām, nenokavē iespēju izbaudīt burvīgo Brantu meža apvidu. @lof_lv… https://t.co/SEi499V6PH
Follow OK AZIMUTS on Twitter
© 1975-2021 SMILTENES OK AZIMUTS. Izstrādāja Zvērēns