Jūlijs 18, 2024

Kas ir SportIdent?

By maijs 26, 2011 11378

Azimutā joprojām tiek un tiks izmantota viena no šī brīža modernākajām sporta sistēmām - SportIdent.

SportIdent

Tā ir precīza un viegli apkalpojama sistēma ar ātru un detalizētu rezultātu iegūšanu.

Kas ir SPORTident?
Tā ir orientēšanās sportam veidota atzīmēšanās sistēma, kas radīta, lai atpazītu skrējēju apmeklētos kontrolpunktus sacensību laikā. Katrs skrējējs izmanto SPORTident elektroniskās atzīmēšanās kartiņu (att. blakus), kura sazinās ar kontrolpunktos izvietotajām elektroniskām kontroles ierīcēm (att. zemāk). Atzīmēšanās nodrošina ievadītās informācijas saglabāšanos, fiksējot kontrolpunkta numuru, skrējēja starta numuru un laiku, kurā notikusi atzīmēšanās. Dati tiek saglabāti gan skrējēja SPORTident kartiņās, gan kontrolpunktos izvietotajās elektroniskajās kontroles ierīcēs.

Kādas ir SPORTident priekšrocības?
Vislielākā priekšrocība ir iespēja iegūt etapu laikus visiem dalībniekiem. Kontroles kodu pārbaude notiek automātiski, bez lieka darba. Programmatūra ļauj pārliecināties, vai kontrolpunkti ir apmeklēti pareizā secībā. Rezultātu lapiņas ar etapu laikiem ir pieejamas katram skrējējam tūlīt pēc finiša. Katrā atzīmēšanās reizē signāls pierāda, ka atzīmēšanās ir notikusi (ir gan skaņas, gan gaismas signāls).

Ko darīt ja vēlos izmantot SPORTident?
Jums kā skrējējam ir nepieciešama viena SPORTident kontroles karte. Tā ir speciāli izstrādāta kā šaura plātnīte ar tievāku galu, kas piestiprināms pie pirksta. SPORTident izmantošana ir ļoti vienkārša. Lai atzīmētos, nepieciešamas aptuveni 0.3 sekundes. Kad atzīmēšanās process ir pabeigts, atskan signāls (pīkstiens un sarkana lampiņa), kas norāda, ka SPORTident karte var tikt izņemta no atzīmēšanās ierīces.

Galvenie soļi kā izmantot SPORTident kartiņu sacensībās:
SPORTident kartes sagatavošana:

  • Pirms SI karte tiek izmantota sacensībās, SI kartes dati no iepriekšējām sacensībām ir jāizdzēš. To dara, ievietojot SI karti ierīcē “CLEAR” (No angļu val. “nodzēst”). Šis solis ilgst 3 vai 4 sekundes
  • Pārbaude / Starts. Kad dalībnieks ir sagatavojies, viņš var startēt jebkurā brīvi izvēlētā laikā. Atzīmēšanās SI karte ir jāievieto ierīcē “Check/Start”, (no angļu val. “Pārbaudīt/startēt”) un … uz priekšu. Nogaidiet signālu no ierīces! Ja signāls nav, atgriezieties iztīrīt SI karti vēlreiz.
  • Atzīmēšanās kontrolpunktos. Kontrolpunktos(KP) ir izvietotas atzīmēšanās sistēmas, kurās jāievieto atzīmēšanās SI karte un atkal jāsagaida signāls (svarīgi!). Drīkst atzīmēties “liekos” punktos, bet KP apmeklējuma secībai jābūt pareizai (ja nejauši atrasts cits savas distances punkts, to sistēma uzskata par svešu, ja tas nav vajadzīgajā secībā).Ja atzīmējoties signāls neskan un nemirgo, ierīce tad ir bojāta un jāatzīmējas ar blakus esošo kompostieri uz savas orientēšanās kartes jebkurā vietā.
  • Distances beigas / Finišs. Uz finiša līnijas jāatzīmējas ierīcē “Finish”. Ar to skrējiens ir beidzies un mierīgā gaitā jādodas uz SI kartes nolasīšanu
  • SportIdent kartes nolasīšana

Pēc finiša Jūsu skrējiena dati tiek nolasīti un apstrādāti. Arī pēc datu nolasīšanas tie vēl joprojām glabājas atzīmēšanās kartē. Tos neskaidrību gadījumā var nolasīt atkārtoti līdz brīdim, kamēr Jūs šo karti atkārtoti neievietojiet ierīcē. Līdz ar kartes nolasīšanu tiek izdrukāts un dalībnieks saņem rezultātu lapiņu ar etapu laikiem. SPORTident īre 0.30Ls vienā reizē. Ja ir vēlēšanās, tad SI karti var iegūt arī savā īpašumā. Šobrīd SportIdent v5 maksā 16,-Ls, savukārt jaunākas paaudzes SportIdent v6 - 30,-Ls.

Sacensību  organizatori aicina izbaudīt visas priekšrocības, ko sniedz SPORTident atzīmēšanās sistēma.

Privāto SPORTident karti var izmantot atkārtoti cits dalībnieks tajās pašās sacensībās.

Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 25 maijs 2011 18:13
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
© 1975-2021 SMILTENES OK AZIMUTS. Izstrādāja Zvērēns